NEW VIDEO UP.

THIS VIDEO

Hej framtids-Melanie. Läget? Härborta är allt bra. Jag börjar idag den 22 april 2009 ett fullständigt idiotiskt projekt. Idiotiskt för att det har med kronologisk ordning, tid och överlevnad att göra. Ok, here we go. Vi ses i dimman. 
 
I’M HAPPIER THAN YOU
Aka one picture everyday
Aka the deterioration of teeth with tobacco and alcohol
Aka the road to success
Aka the path of a photon.
Aka for as much as I gave a fuck.
 
En tidslinje, en resa ifrån punkt a till punkt b är någonting vi tillskriver en foton, då det egentligen händer allting på samma gång i en frame.
De här bilderna är inte tagna över en viss tid. De är alla tagna samtidigt, i en viss frekvens/ett visst bpm.
Frekvenser, liksom partiklar, händer eller beter sej inte över en viss tid, utan de händer här och nu, och där det mätbara (definitionen av frekvens) är avståndet mellan topparna i vågformen, den sjätte dimensionen är alla tänkbara möjligheter samtidigt., här representerat som ett tvärnitt av den sjätte dimensionen, alltså den fjärde dimensionen, men visat på en och samma gång, alltså den femte dimensionen